CPT- M

Tato zkratka znamená Cvičení Přirozenosti Těla a Mysli

Autorský projekt Hanky Mokré

Naprosto nový pohled na cvičení. Necvičíme skrze naučené pohyby, ale skrze vnímání a cítění hlubokých potřeb těla https://cpt-m.cz/. Cvičení je tedy vždy uzpůsobeno vašim aktuálním možnostem a schopnostem pohybu, či únavy nebo stresu. Naopak je-li zapotřebí povzbudíme celý váš systém k aktivitě, kterou je v daný okamžik schopen zvládnout bez dalšího přetížení.

Cvičitel reaguje na aktuální potřeby a stav jednotlivých cvičících i skupiny jako celku.
Proto mohou být některé hodiny více protahovací nebo relaxační a některé zase aktivizující a posilovací. 

Energetická rovina:

- Odstranění starých postojů, které se projevují na těle
- Obnovení toku energií v meridiánových drahách.
- Znovu propojení organismu.
- Obnovení životní energie.
- Obnovení přirozenosti těla, duše a mysli tak aby jste se cítili dobře

Fyzická rovina:

- Uvolnění stresu
- Uvolnění páteře tak že budete sami překvapeni co dokážete.
- Posílení a uvolnění svalů a celkové uvolnění organizmu.
- Obnovení pohyblivosti těla.
- Obrození těla na buněčné, fyziologické úrovni. - Při pravidelném cvičení doma nebo na pravidelných hodinách dosáhnete zlepšení vašeho zdravotního stavu.Cvičení nemá být dřina ale způsob k uvolnění těla i mysli. To je na tomto jemném, nenásilném cviční moc fajn a vyhovuje mi ikdyž se nepovažuji za sportovní tip. Ideální sport je pro mě plavání, chůze, tanec a nebo jízda na koloběžce, kterou nepovažuji za sport ale zábavu.