Centrum ELOA Ústí n.L

Jsme tří ženy, které ač jsou každá věkově rozdílné spojuje nás chuť objevovat a tvořit.

Centrum ELOA je moderní centrum osobního rozvoje Metodou JIH®. 

 Nabízíme zázemí pro poznání sebe a svého života ve všech jeho souvislostech. Najdete u nás individuální a skupinové kurzy osobního rozvoje a tvůrčí workshopy.

Každá oblast vašeho života je důležitá a vnímat ho jako tvárný, živý a pulzující organismus vám pomůže si svůj život zamilovat.

NAŠÍM CÍLEM JE ABY JSTE:

  • vědomě žili svůj život
  • poznali a rozvíjeli své dary a talenty
  • cítili radost ze života
  • objevili vlastní hodnotu
  • měli lepší vztahy s dětmi, partnerem a okolím
  • dokázali si pomoci i sami v úlevě a byli nezávislí
  • důvěřovali tomu, co cítíte a získali tak jistotu v sebe